پلن های دوج کوینpd0100

 1000  تا  100.000

dogecoin

واریز سود 30  ام هر ماه

برداشت سه روز کاری

سود علي الحساب 6.58 درصد ماهانه


pd0300

  100.000 تا 300.000

dogecoin

واریز سود 30  ام هر ماه

برداشت سه روز کاری

سود علي الحساب 7.48 درصد ماهانه


pd01m

300.000 تا 1.000.000

dogecoin

واریز سود 30  ام هر ماه

برداشت سه روز کاری

سود علي الحساب 8.36 درصد ماهانه


pd03m

1.000.000  تا  3.000.000

dogecoin

واریز سود 30  ام هر ماه

برداشت سه روز کاری

سود علي الحساب 9.88 درصد ماهانه


pdm

بیش از 3.000.000  

dogecoin

واریز سود 30  ام هر ماه

برداشت سه روز کاری

سود علي الحساب 11.39 درصد ماهانه


این ارز بیشتر در موارد زیر مورد استفاده و سرمایه گذاری قرار میگیرد اما بسته به بازار و شرایط ممکن است تغییر کنید .

موارد استفاده  ... ,  BTT  , LTC , USD,EUR

brokers = alpari , hotforex

exchange = CREX ,BINANCE , hitbtc

ارز های وابسته BTC , BNB , USD

میانگین سیکل بازگشت معاملاتی دو هفته

تمامی هزینه ها فی . انتقالات . تبدیل . تریدر و مجموعه در درصد سود محاسبه شده و خروجی نهایی به عنوان سود دوره معرفی و واریز میشود .