تاریخچه حساب ها

حساب ها :

در این صفحه میتوانید حساب های موجود و همچنین سود حاصله در 30 ام هر ماه را مشاهده کنید .
* این صفحه بعد از اپدیت آبان به صورت ماهانه به روز میشود .
* سود های کسب شده قبل تضمینی بر ادامه داشتن آن نیست .


حساب های موجود مجموعه :

در این حساب ها گروه ها اقدام به افزایش موجودی خود با استراتژی های مربوط به خود مینمایند و هر کدام میزان سود و ریسک متفاوتی دارا هستند.
زمینه فعالیت این حساب ها در بخش های ارز دیجیتال و سهام و فارکس میباشد.

SI:

سهام , نوع بازار کم ریسک , حداقل سپرده یک میلیون تومان , مدت همکاری 12 ماه , کارمزد 50 تا 25 درصد , حدود بیشترین سود 12+ درصد و کمترین سود 5- درصد , ضریب ریسک و اعتماد / / / / /

DD:

ارز دیجیتال و فارکس , نوع بازار کم ریسک , حداقل سپرده 50 دلار , مدت همکاری 9ماه , کارمزد 50 تا 30 درصد , حدود بیشترین سود 20+ درصد و کمترین سود  4+, ضریب ریسک و اعتماد / / / /

ITG: 

بورس , نوع بازار ریسک بالا, حداقل سپرده 150 دلار , مدت همکاری 11 ماه , کارمزد 40 تا 25 درصد , حدود بیشترین سود 18+ درصد و کمترین سود  8+درصد , ضریب ریسک و اعتماد / / / /

CC:

ارز دیجیتال , نوع بازار ریسک متوسط , حداقل سپرده 100 دلار , مدت همکاری 10 ماه , کارمزد 50 تا 25 درصد , حدود بیشترین سود 26+درصد و کمترین سود  5-درصد , ضریب ریسک و اعتماد / / /

MG:

ارز دیجیتال , نوع بازار  ریسک بالا, حداقل سپرده 50 دلار , مدت همکاری 12 ماه , کارمزد 40 تا 20 درصد , حدود بیشترین سود 60+ درصد و کمترین سود  100-درصد , ضریب ریسک و اعتماد / /


* (درصد ها ممکن است با معاملات جدید تغییر کند و از حداقل و حداکثر کنونی فرا تر برود)
* در صورت کاهش یا افزایش کارمزد و سپرده , قبل از انجام تغییرات اطلاع رسانی خواهد شد
* (کمترین ریسک ///// و بیشترین ریسک / میباشد که بسته به نوع استراتژی گروه میباشد و میزان ریسک اصل سرمایه رو مشخص میکنند )
اخرین به روز رسانی 2019/11/22


سود ماهانه پلن های دوج کوین

در این نمودار حداکثر سود پرداختی برای پلن های ارز دیجیتال به نمایش آمده
توجه داشته باشید که سود های پرداخت شده قبل از اپدیت آبان , به صورت میانگین پرداختی ماه در نظر گرفته شده و ممکن است نسبت به زمان اتمام پلن های آن دوره چند دهم درصد تفاوت داشته باشد

سود ماهانه پلن های تومانی

در این نمودار حداکثر سود پرداختی برای پلن ها به نمایش آمده
توجه داشته باشید که سود های پرداخت شده قبل از اپدیت آبان , به صورت میانگین پرداختی ماه در نظر گرفته شده و ممکن است نسبت به زمان اتمام پلن های آن دوره چند دهم درصد تفاوت داشته باشد

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی اردیبهشت :

 

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %9.5        MG :  %10.25      DD : %0.4             
SI : %23.8


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی فروردین :

 

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %8.1        MG :  %10.54      DD : %6.02             
SI : %11.6


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی اسفند :

 

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %10.7        MG :  %11.01      DD : %12.44             
SI : %3.85


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی بهمن :

 

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %10.8        MG :  %10.5      DD : %5.3             
SI : %7.2


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی دی :

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %16.99        MG :  %42.53      DD : %14.52           CC : %86.27    
SI : %7.58
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی آذر :

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :

ITG : %17.75        MG :  %40.95      DD : %8.96           CC : %86.27    
SI : %14.77
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پرداختی آبان :

ماکزیموم سود حاصله از هر حساب :(نسبت به کل سرمایه)

ITG : %4.45        MG :  %0.39      DD : %0.44           CC : %2.17    
SI : %5.12