سفارش خرید دوج کوین

سفارش خرید دوج کوین

شما میتوانید دوج کوینی که نیاز دارید را با قیمتی که مد نظرتان است برای خرید قرار دهید . در صورتی که کاربری حاضر به فروش با قیمت پیشنهادی شما بود مقدار ارز شما خریداری شده و به حساب شما واریز میگردد.
مبلغ مورد نظر خود را جهت خرید به حساب زیر واریز نمایید و سپس فرم زیر را تکمیل نمایید

دقت داشته باشید فقط و فقط با حسابی که معرفی کرده اید واریز را انجام دهید .

درصورتی که خرید شما انجام نشد میتوانید سفارش خود را کنسل و مبلغ واریزیتان را برداشت نمایید

6104-3379-5383-5806

شماره حساب : 3333909770 بانک ملت

به نام : معین محمدی زاد