خرید و فروش انلاین

خرید و فروش انلاین

بعد از کسب تاییدیه و قیمت و مقدار معامله از چت انلاین سایت , فرم زیر را تکمیل نمایید.

..............................................................................................................................................................................................


جهت فروش , دوج کوین خود را به حساب زیر واریز نمایید و سپس کادر های پایین را تکمیل نمایید
DPRHFHHJiieDzZkVPQJu7DprvdeUNdEEz5


DPRHFHHJiieDzZkVPQJu7DprvdeUNdEEz5
جهت خرید مبلغ مورد نظر را به حساب زیر واریز نمایید و سپس کادرهای زیر را تکمیل نمایید

6104-3379-5383-5806

شماره حساب :   بانک ملت  3333909770

به نام : معین محمدی زاد