طرح سود مرکب

طرح سود مرکب

جهت استفاده از طرح سود مرکب فرم زیر را تایید کنید
توجه داشته باشید که درصورت فعال سازی , سود دوره ای شما به پلنتان اضافه خواهد شد و واریزی به کیف پولتان نخواهید داشت