محاسبه سود

توجه داشته باشید که این صفحه تنها جهت توضیحات بیشتر و شفاف سازی سایت قرارداده شده و کاربر هیچ گونه نیازی به این اطلاعات جهت فعالیت ندارد


محاسبه سود :

ما در این صفحه قصد داریم تا شما را با سود خود در مدت زمان های مختلف و با استراتژی های سرمایه گذاری آشنا کنیم.
ما در هر بخش اقدام  به توضیح روش سود دهی و آوردن مثال هایی برای آن بخش برای  تصمیم گیری بهتر و کمک به دید بهتر شما نسبت به آینده ی سرمایه تان نموده ایم.


..........................................................................................................................................................


سرمایه گذاری در اواسط دوره ( محاسبه سود روز شمار )

در صورتی که شما در یکم ماه  پلن خود را فعال نموده باشید میتوانید تمام سود معرفی شده دوره را کسب کنید.
اما در صورتی که شما در اواسط دوره قصد سرمایه گذاری یا افزایش موجودی خود را دارید به میزان مدتی که در این دوره شرکت کرده باشید و بسته به تعداد روزتان سود دریافت میکنید.


مثال :

ما پلن  PR010 را در پانزدهم ماه با سرمایه 5 میلیون تومانی فعال کرده ایم .
در دوره جاری سود حاصله 5 درصد معرفی میشود  .
درصورتی که 30 روز را در طرح قرار داشتیم مبلغ 250 هزارتومان  را کسب میکردیم اما با توجه به این که در نیمه ی دوره وارد شده ایم پس نیمی از سود دوره را شامل میشویم که معادل 125 هزارتومان برای 15 روز میباشد.شرح فرمول

حال جهت محاسبه سود در روز های دیگر میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید 

( سود کلی دوره * تعداد روز سرمایه گذاری ) / 30 =A

برای مثال بالا داریم :

A =( 250000 * 15 ) / 30..........................................................................................................................................................سود مرکب

محاسبه سود مرکب از طریق وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه‌گذاری و دوره سود مرکب انجام می‌شود.

مفهوم سود مرکب این است که سودها به اصل سرمایه اضافه می‌شوند و در واقع سودهای شما نیز سود می‌سازند.


جدول محاسبه سود مرکب

توجه داشته باشید که این مبالغ مربوط به حداقل در هر پلن میباشد و جهت محاسبه مبالغ دیگر میبایست از فرمول محاسبه سود استفاده کنید


شرح فرمول

A = مقدار سود کسب شده در سرمایه گذاری

p = سرمایه اولیه

r = میزان سود سالیانه (به صورت رقم اعشار است، مثلا برای 48 درصد سود سالیانه عدد 0.48 وارد می‌شود)

n = تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می‌شود

t = تعداد سال‌هایی که سرمایه گذاری طول می‌کشد

مثلا برای یک سرمایه گذاری در پلن اول با سرمایه 3 میلیون تومان با سود سالیانه 48 درصد به مدت 1 سال چنین خواهیم داشت:

 p یا سرمایه اولیه =3000000
r یا درصد سود سالیانه =0.48
n یا تعداد دفعاتی که سود در طول سال مرکب می‌شود =12
t یا تعداد سال‌هایی که سرمایه گذاری طول می‌کشد =1

که اگه اعداد فوق را در فرمول سود مرکب جایگذاری کنیم خواهیم داشت:


  ( 12 *1 )

A = 3000000 ( 1 + 0.48/12 ) - 3000000
..........................................................................................................................................................


سود مجموعه :

( این فرمول در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد )

مجموعه با قرار دادن رنج سرمایه گذاری در پلن های مختلف و ایجاد درصدهای حدودی متفاوت در دوره , جهت سود دهی اقدام به دریافت کارمزد مینماید.

و از این کارمزد در جهت صرف هزینه های خود , تضمین سود و غیره مینماید .

از طرفی بسته به شرایط , بیشتر کارمزد دریافتی را جهت افزایش پشتوانه مجموعه و ایجاد امنیت و توسعه ی بیشتر  سایت مینماید و به نوعی بیشتر این کارمزد به کاربرها بعد از اتمام طرح بازگردانده میشود
شرح فرمول( ضریب پلن * سود اولیه  ) / 7 =A

برای مثال بالا داریم :

کاربر مبلغ 10 میلیون تومانی سرمایه گذاری کرده است  و 700 هزار تومان سود در کل این دوره به دست امده  است با قرار گیری این مبلغ در فرمول , سود خالص 500 هزارتومان به دست میاید که تمامی هزینه ها , فی و غیره از آن کسر شده .

A =( 700000 * 5) / 7..........................................................................................................................................................


سرمایه گذاری عادی (برداشت متناوب)

درصورتی که کاربر اقدام به مرکب نمودن سود و سرمایه خود ننماید سود وی به صورت زیر و به صورت یک نواخت پرداخت میگردد
جهت به دست آوردن سود ماهانه ی خود مبلغ سرمایه گذاری خود را در درصد سود پرداختی ماه ضرب کنید
به عنوان مثال سود پرداختی 5.6% درصد در ماه جاری معرفی شده و شما با سرمایه 5 میلیون تومانی در این ماه فعالیت داشته اید
پس :     A =( 5.6 * 5000000 )


در زیر مثال هایی با سرمایه ثابت در پلن های مختلف (سود متفاوت) آورده ایم تا در صورتی که با این سرمایه گذاری قصد کمک به هزینه های زندگی در ماه را دارید بتوانید راحت تر  برنامه ریزی خود را انجام دهید

هر یک میلیون تومن در پلن PR03

سود روزانه:13,150 ریال

سود ماهانه:394,520 ریال

سود سه ماه:1,183,561 ریال

سود شش ماه:2,367,123 ریال

سود نه ماه:3,550,684 ریال

سود یکسال:4,800,000 ریال

هر یک میلیون تومن در پلن PR010

سود روزانه:14,794 ریال

سود ماهانه:443,835 ریال

سود سه ماه:1,331,506 ریال

سود شش ماه:2,663,013 ریال

سود نه ماه:3,994,520 ریال

سود یکسال:5,400,000 ریال

هر یک میلیون تومن در پلن PR030

سود روزانه:16,438 ریال

سود ماهانه:493,150 ریال

سود سه ماه:1,479,452 ریال

سود شش ماه:2,958,904 ریال

سود نه ماه:4,438,356 ریال

سود یکسال:5,999,999 ریال

هر یک میلیون تومن در پلن PR0100

سود روزانه:19,726 ریال

سود ماهانه:591,780 ریال

سود سه ماه:1,775,342 ریال

سود شش ماه:3,550,684 ریال

سود نه ماه:5,326,027 ریال

سود یکسال:7,200,000 ریال

هر یک میلیون تومن در پلن PRM

سود روزانه:23,013 ریال

سود ماهانه:690,410 ریال

سود سه ماه:2,071,232 ریال

سود شش ماه:4,142,465 ریال

سود نه ماه:6,213,698 ریال

سود یکسال:8,400,000 ریال